Relacje

30 MAJA 2017
Udostępnij

Warsztaty ekologiczno-fotograficzne

20 maja 2017 r. zorganizowaliśmy we współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym warsztaty fotograficzno-przyrodnicze w Skale.

Spotkanie poprowadzili Krzysztof Wójtowicz i Józef Tokarski. W pierwszej części spotkania dr hab. inż Bogdan Wiśniowski z OPN przybliżył uczestnikom najciekawsze, w wielu przypadkach wręcz unikalne, okazy fauny i flory, które można podziwiać w okolicach Ojcowa. Z kolei tajniki utrwalania napotkanych skarbów natury na zdjęciach przybliżył zgromadzonym Marcin Kłysewicz, profesjonalny fotograf, którego prace publikowało „National Geographic”.

Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. W warsztatach, które odbyły się w skalskim Klubie Seniora „Grota” wzięło udział przeszło 50 osób, a były to dopiero pierwsze z planowanego przez nas cyklu warsztatów dla seniorów. Mamy nadzieję, że kolejne będą się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem.